تبلیغات
عشق من عاشقم باش

عشق من عاشقم باش

!!! THE MOBILE SET IS OFF !!!

حکـــــــــــــــــــــایت من…


حکـــــــــــــــــــــایت من…

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ دوشنبه 1393/01/4 ] [ ساعت 20 و 58 دقیقه و 12 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

چه زیبا می‌شود دنیالبت نه گوید و پیداست می‌گوید دلت آری
که اینسان دشمنی ، یعنی که خیلی دوستم داری
دلت می‌آید آیا از زبانی این همه شیرین
تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری؟
نمی‌رنجم اگر باور نداری عشق نابم را
که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری
چه می‌پرسی ضمیر شعرهایم کیست آنِ من
مبادا لحظه‌ای حتی مرا اینگونه پنداری
ترا چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت
به شرطی که مرا در آرزوی خویش نگذاری
چه زیبا می‌شود دنیا برای من اگر روزی
تو از آنی که هستی ای معما پرده برداری
چه فرقی می‌کند فریاد یا پژواک جان من
چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیازاری
صدایی از صدای عشق خوشتر نیست حافظ گفت
اگر چه بر صدایش زخمها زد تیغ تاتاری

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ جمعه 1391/03/26 ] [ ساعت 12 و 52 دقیقه و 04 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

عشق......


عشق این آتش گرمی که بپا کردی نیست
اینکه یک شهر بدنبال خود آوردی نیست
عشق موجود عجیبی است که در عصر شما
صید افتاده به دامی است که برگردی نیست
بی سبب نیست به اندازه انگشت دو دست
بین بازارچه شهر شما مردی نیست
فکر تنهایی عشاق کمر می شکند
بین یک جمع فراموش شدن دردی نیست
پرده بردار از این چهره ی آدم برفی
پشت این خنده معصوم بجز سردی نیست
سیب در دست من افتاد که ثابت بشود
عشق جز جاذبه مردی و نامردی نیست

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ چهارشنبه 1391/03/24 ] [ ساعت 12 و 51 دقیقه و 24 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

دستم بگیر


من با تـو قسمـت میکنم تنهاییم را
مجموعه ی آشفــته ی شـیداییم را
پر میکشد تا بیکرانهـا این دل من
آرام کن این مرغـــک صحـراییم را
آییـنه ام آییـنه ی چشمـان ســبزت
تکثیر کن با چشــم خود زیباییم را
دستم بگیر ای آشـنا تا با حضورت
پیـــــدا کنم دنیــای ناپـیــــــداییم را
در کوله بارم جـزغم تنهـاییم نیست
پس با توقسمـت میکنم تنهـاییم را

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ دوشنبه 1391/03/22 ] [ ساعت 12 و 49 دقیقه و 28 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

بی تو من


روی بومِ سپـیـدِ رویـت را ، دسـت حـق کـرده اســت نقـاشی
حیف تو «صنعتِ خدایی» نیست،مال چشم و نگاه من باشی؟
دوست دارم که تا نفـس دارم ، عکسـی از قـــدرتِ نگاهــت را
من بچـینـم کنــار هــم در دل ، مثل تکــــرارهــایِ یک کاشــی
گرچه می دانـم عـاقبـت روزی ، تا همیشــه فراق خـواهـد بود
بعــد از این بـا تو بـودنم آخــر ، زهـرخنــدِ طــلاق خــواهــد بود
روز و شـب در هجــوم تاریکی ، بی حضـــور سپـیـــدی مهـرت
در میــان بلای تنهــــایی ، لحظـــه ی اختنـــاق خـواهـــد بـود
کـاش امـا نگــاه چشمـــانــت ، تـا همیشــــه بــرای من باشد
بـا تمــــام حضـــور زیــبــایــش ، بـاعــث اعتــــلای مـن بـاشـد
با وجـود تمام عــرفــان هــا ، کافــری اعتــــرافِ خـوبی نیست
من مسلمانِ لحظه ای هستم ، که نگاهت خــدای من باشـد
گـرچـه گفـتـم که حیـفِ تو اما ، مصــرعی کــرده اسـت درگیرم
بـا تـو آزاد و راحـت از غــم هـا ، بی تو در حلـقـه های زنجـیـرم
بی تو من « هم ترانه » ی مرگم ، قدّ بی ارزشیِ یک خاشـاک
تو نباش و ببین که خیلی زود ، از غمت کنج خانه می میرم …

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ شنبه 1391/03/20 ] [ ساعت 12 و 47 دقیقه و 37 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

همیشه فاصله ای هست


تو آسمانی ومن ریشه در زمین دارم
همیشه فاصله ای هست-داد ازاین دارم
قبول کن که گذشته ست کار من از اشک
که سال هاست به تنهایی ام یقین دارم
تو نیز دغدغه ات از دقایقت پیداست
مرا ببخش اگر چشم نکته بین دارم
بخوان و پاک کن واسم خویش را بنویس
به دفتر غزلم هرچه نقطه چین دارم
کسی هنوز عیار ترا نفهمیده ست
منم که از تو به اشعار خود نگین دارم

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ جمعه 1391/03/19 ] [ ساعت 12 و 45 دقیقه و 46 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

مُهـــرِ خیــــالت


خـدا هست و تو هستی و غــزل هست
حضــورت مثــل یک دنیـــا عسـل هست
مـیـــان خـاطـــــــرم … از خـــوبـــیِ تــو
کتابی شعر و صــــد ضرب المثل هست
بجــــز مُهـــرِ خیــــالت بـر دلــــم نیست
مگــر مِهــــرِ تو را دیگــــر بــدَل هست ؟
و گــــــاهـی بیــن مـن با صــــد قـلنــدر
بـرای دوسـتـی بـا تـو جــــــدل هـسـت
بـــت مــن در خیـــالــم بــاش بسیـــــار
که اینجـــا لات و عــزی و هبــل هست
تـو ای همــــــواره در خاطـــر مپـنـــــدار
کـه در مـن ردپــایی از اناالـ … هســت
صفــــای زندگــی یعنـــی همیـــن کـه :
خدا هست و تو هستی و غزل هسـت

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ پنجشنبه 1391/03/18 ] [ ساعت 12 و 44 دقیقه و 28 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

دغدغه های غمساز


دیر سالی ست که در من جاریست
عاشقی نقلی استمراری ست
عشق را این غزل حافظ را
می توان گفت مگر تکراریست
به گمان تو و آیینه ی تو
در من این شیفتگی بیماریست
به یقین من و خشتی چون من
باور آینه ات زنگاریست
در چنین دغدغه های غمساز
که همه زیر و بم اش بیزاری ست
تو به بی دردی خود شنگی و من:
شوقم این است که ” دردم” کاریست

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ چهارشنبه 1391/03/17 ] [ ساعت 12 و 42 دقیقه و 16 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

عشق و امید و تمنای تو...


دورم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز
دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز
یاد روی تو چو مهری که فروزش دارد
مایه روشنی چشم و دل ماست هنوز
گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال
باز سر تا قدمم غرق تمناست هنوز
هوس و شور و نشاط از دل من رفته ولی
عشق و امید و تمنای تو برجاست هنوز
دوری از دیده ولی از دل دریا نروی
که دل و دیده به یاد تو گوهر زاست هنوز

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ سه شنبه 1391/03/16 ] [ ساعت 12 و 39 دقیقه و 32 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

آتشــی ز محبت.....


خــدا تو را به گمـــانم خــــدای آتـش ساخت
و بعد … ارتش عشقت به ملک جانم تاخت !
من از نگـــاه تو تنهـــا همیـن به یادم هست :
که آتشــی ز محبت به جـــــان مـن انـداخت
دلـــم حـــریف ضعیفــی بــرای عشــقت بود
و روز اول بــــازی تمـــــام خـــود را باخـــــت
چنـــان شـــدید دلـــم را تو مـنهـــدم کــردی
که مثل من به گمانم کسی تو را نشناخت
نگــاه مـــال تـــو بــود و … تمـــام تــــاوان را
چقــدر یکطــرفه چشم های من پرداخت …

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ یکشنبه 1391/03/14 ] [ ساعت 12 و 33 دقیقه و 02 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

نگاه تو...

همیشه آب و هـــــوایِ نگــــــات طـــوفانی
درست مثل هجــــومِ تگــــــرگ می مـانی !
میان قلعــــه ی اخلاق تنـــــد چشمـــــانت
همایِ مهــر و محـــبت همـــــــاره زنــــدانی
تمــــام وقـت و همیـشه گــــــــره به ابــروها
ز دست خُلـقِ تو چشمــم مــــــــدام بارانی
نگــاه تنـد و کنــایه ، وَ حرفهـــــای درشـــت
به دور ذهــــن تو جمع و به کــــــار مهمــانی
میان سفره ی لطفت همیشه موجود است
کباب فحش و فلک های سخـت سلطــانی
چقـــدر اخـــم و بد اخـــلاقی و غــم و کینه
بخنـد ،سبـز و صمـیمی به من ، به آسـانی
ز عشق هیـچ نگفتی … ولی بــدان این را
که دوست دارمت ای گــل ، زیاد ، پنهــانی

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ شنبه 1391/03/13 ] [ ساعت 12 و 30 دقیقه و 08 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

خسته شدم ....


خسته شدم می خواهم در آغوش گرمت آرام گیرم.

خسته شدم بس که از سرما لرزیدم...
بس که این کوره راه ترس آور زندگی را هراسان پیمودم زخم پاهایم به من میخندد...
خسته شدم بس که تنها دویدم...
اشک گونه هایم را پاک کن و بر پیشانیم بوسه بزن...
می خواهم با تو گریه کنم ...
خسته شدم بس که...
تنها گریه کردم...
می خواهم دستهایم را به گردنت بیاویزم و شانه هایت را ببوسم...
خسته شدم بس که تنها ایستادم

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ جمعه 1391/03/12 ] [ ساعت 17 و 03 دقیقه و 01 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

ای زندگی


ای زندگی باور مکن دیگر ترا باور کنم
این عمر باقیمانده را در پای تو پرپر کنم
نفرین به من گر بعد از این با هر فریبت سر کنم
گر شکوه ای دارم ز دل از دست تو باور کنم
دیگر برایت بعد از این من فکر دیگر میکنم
اما بدان ای نازنین بی لطف چشم عاشقت
هر جای دنیا هم روم احساس غربت میکنم

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ جمعه 1391/03/12 ] [ ساعت 12 و 28 دقیقه و 35 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

چند ؟

سلام
یک دقیقه زل‌زدن در چشم زیبای تو چند ؟
افتخار ناز پیچ و تاب موهای تو چند ؟
حال چون آرامشت سهم کسی غیر من است
غرق گشتن در هجوم موج غم‌های تو چند ؟
در شمال شهر عشقت زندگی رویایی است
گوشه‌ی پرت جنوب شهر دنیای تو چند ؟
بهره برداری ز مهرت حق از ما بهتران
بسته‌ای از غصه‌ها و درد و دعوای تو چند ؟
ذوق شعر آن‌چنانی نیست در فهرست من
حق ماندن با تب داغ غزل‌های تو چند ؟
مهر در کانون گرم خانواده سهم تو
شب نشینی در تگرگ سخت سرمای تو چند ؟
خنده در مهتاب و نور ماه ارزانی تو
اشک در تاریکی سنگین شب‌های تو چند ؟
زیرکی در عاشقی را من نخواهم خواستن
کند ذهنی در جواب یک معمای تو چند ؟
نازنین، خوش قد و بالا، مهربانی مال تو
یک نگاه مهربان بر قد و بالای تو چند ؟
قدرت من در خرید “دوستت دارم ” کم است
جمله‌های تلخ و غمگین سخن‌های تو چند ؟
جشن در ویلای ساحل آن‌قدر جذاب نیست
مرگ در دل‌تنگی غمگین دریای تو چند ؟

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ پنجشنبه 1391/03/11 ] [ ساعت 12 و 26 دقیقه و 48 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

رفتنت........


ساده می گویم عزیزم دل بریدن ساده نیست
چشمهای مهربانت را ندیدن ساده نیست

از زمان رفتنت خورشید را گم کرده ام
ناله های ابر را هر شب شنیدن ساده نیست

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ سه شنبه 1391/03/9 ] [ ساعت 16 و 59 دقیقه و 33 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

من و تو در سفر عشق

و عمر شیشه عطر است، پس نمی ماند
پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند
مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد
که روی آینه جای نفس نمی ماند
طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند
که عشق جز به هوای هوس نمی ماند
مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان
که این طبیب به فریادرس نمی ماند
من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم
قطار منتظر هیچ کس نمی ما
ند

طبقه بندی: مطالب عاشقانه،
[ سه شنبه 1391/03/9 ] [ ساعت 12 و 00 دقیقه و 21 ثانیه ] [ راغب ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 23 :. [ ... ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ ... ]